JORGE completa o seu LECTÓMETRO e consigue unha ESTRELA