MEMORIA do DESFROITARTE

Os alumn@s de QUINTO estaban en PRIMEIRO por aquel entonces.

Aquel ano creamos o DESFROTARTE: O SABOR DAS EMOCIÓNS.
Agora reflexionamos sobre XEOGRAFÍAS LECTORAS...