XIII PROXECTO DIDÁCTICO ANTONIO FRAGUAS


PREME NA PRIMEIRA IMAXE
PARA VER O DOCUMENTOCEE monumental, QUERIDO WATSON e CEE esencial, INVISIBLE aos ollos =

O Camiño da Emigración e da Educación en feminino.

A Miña Historia: CEE

Muller Camiño Emigración Educación
Area a balea INVESTIGADORA 
con LUPA ODS

 EVOLUCIÓN DO PDI

CEE MONUMENTAL, QUERIDO WATSON:


- Cada semana na entrada da BIBLIOTECA plantexamos un RETO sobre o proxecto e algunha conmemoración sinalada. Os retos tamén están colgados no blogue da BIBLIO:
 
RETO 1 - RETO 2 - RETO 3 - RETO 4 - RETO 5 - RETO 6
 RETO 7 - RETO 8 - RETO 9 - RETO 10 - RETO 11 - RETO 12 - RETO 13 - RETO 14 - RETO 15 - RETO 16 - RETO 17 - RETO 18 - RETO 19 - RETO 20 - RETO 21 - RETO 22 - RETO 23 - RETO 24 - RETO 25 - RETO 26 - RETO 27 - RETO 28 - RETO 29

- Dentro das aulas imos buscando información sobre distintos monumentos e facemos creacións plásticas relacionadas coas pescudas (PREME NOS TEXTOS PARA VER A DOCUMENTACIÓN):

EVOLUCIÓN DO PDI

CEE ESENCIAL, INVISIBLE AOS OLLOS:

Tomamos como referencia o libro O PRINCIPIÑO e imos plantexando preguntas sobre o patrimonio de Cee. Axudámonos dos cromos publicados polo Museo da Fundación Fernando Blanco.

PROBA 1_1º ADHESIVO_CAPÍTULO 1

PROBA 2_2º ADHESIVO_CAPÍTULO 2

PROBA 3_3º ADHESIVO_CAPÍTULO 3

PROBA 4_4º ADHESIVO_CAPÍTULO 4

PROBA 5_5º ADHESIVO_CAPÍTULO 5

PROBA 6_6º ADHESIVO_CAPÍTULO 6

PROBA 7_7° ADHESIVO CAPÍTULO 7

PROBA 8_8° ADHESIVO CAPÍTULO 8

PROBA 9_9° ADHESIVO CAPÍTULO 9

PROBA 10_10° ADHESIVO CAPÍTULO 10

PROBA 11_11º ADHESIVO CAPÍTULO 11

PROBA 12_12º ADHESIVO CAPÍTULO 12

PROBAS 13, 14, 15 e 16_13º, 14º, 15º e 16º ADHESIVOS DOS CAPÍTULOS

CARPETA DE IMAXES:O CAMINO DA EDUCACIÓN E DA EMIGRACIÓN EN FEMININO:CAMIÑO DE SANTIAGO A FISTERRA PASANDO POR CEE:
TOPÓNIMOS A ESTUDAR: CEE, CANELIÑAS, LOBEIRA, ARMADA, ANGUEIRA, XUNQUEIRA, GLOBA, LIRES, AMEIXENDA...

O NOSO PASO POLO MUSEO PARA PESCUDAR: