4 CURSOS de PROXECTOS EI+EP_4 Xermoliños + 3 EI, EP e ESO